Branding to nie tylko logo

Branding to ważna część każdej firmy. Większość ludzi kojarzy słowo branding z logo, ale tak naprawdę pojęcie jest dużo szersze i wieloznaczne, połączone z marketingiem i marką.
Najbardziej ogólna definicja brandingu to budowanie świadomości marki. Jeśli jednak poprosimy kilka osób o wyjaśnienie tego dokładniej, może się okazać, że każda z nich wytłumaczy to w zupełnie inny sposób i żadna nie będzie się mylić. Branding to zestaw wielu elementów i działań połączonych ze sobą, których zadaniem jest wywarcie wpływu na konsumenta. Stąd właśnie bierze się taka mnogość tłumaczeń.

Logo i branding

Logo jest jednym z elementów brandingu, ale nie stanowi o marce nic, poza wizualną jej identyfikacją. Nawet najlepiej zaprojektowany znak graficzny nie zagwarantuje firmie sukcesu. Branding to budowanie wyobrażenia o marce i odczuć z nią związanych u odbiorców. To tworzenie pozytywnego wizerunku marki w umysłach konsumentów na temat samej firmy, jej produktów i usług.

Narzędzia brandingu

Branding można najprościej określić jako proces działań, których zadaniem jest osiągnięcie założonych celów. Do tego potrzebujemy narzędzi. Branding, jak dobry mechanik, którego celem jest naprawa danego elementu, ma takich narzędzi cały zestaw. Postaram się przybliżyć kilka z nich.

Identyfikacja wizualna

Ponieważ wiemy już, że logo to nie branding, a jedynie jego element, to zacznijmy właśnie od niego. Identyfikacja wizualna marki to wszystkie te elementy, które odbiorca może zobaczyć lub dotknąć. Logo, opakowania produktów, wizytówki, papier firmowy, a nawet krój czy kolor używanego fontu. Dobrze opracowany i zaprojektowany system identyfikacji sprawia, że wszystkie jego elementy oddają tożsamość danej marki. Czy ktoś pomylił buty firmy Nike z firmą Adidas lub czekolady Milka z czekoladami Wedel? To dzięki spójności identyfikacji wizualnej dana marka jest rozpoznawana i odróżniana od innych.

Tożsamość marki

Tożsamość marki składa się z dwóch części: widocznej i tej niewidocznej. Do pierwszej z nich zaliczamy identyfikację wizualną marki, a także to, jak wyglądają i do czego służą jej produkty lub usługi. Druga część jest bardziej ludzka. To na przykład sposób komunikacji lub misja i wizja marki. Uogólniając, są to cechy marki, które mają ją pozytywnie wyróżnić i tworzyć pożądany sposób postrzegania jej przez odbiorców. Aby to lepiej zobrazować posłużę się przykładem.
Nike stara się zachęcić swoich klientów do aktywności. Komunikacja jest dynamiczna, a odbiorca ma mieć poczucie, że może wszystko, jeśli tylko zechce. “Just do it.”

Pozycjonowanie Marki

Pozycjonowanie marki odbywa się w umyśle klienta i jest to całkowicie naturalny proces. Nasz umysł upraszcza informacje i odpowiednio je segreguje na odpowiednie pozycje. Całe działanie pozycjonowania marki polega więc na takim tworzeniu jej wizerunku, aby wyróżniała się ona od konkurencji i była postrzegana lepiej niż ona. Dzięki temu marka zdobywa odpowiednią pozycję w głowie klienta. Jako bardzo uproszczonym przykładem posłużę się marką samochodów Ferrari. Mimo, że marka ta już od dawna należy do koncernu Fiat, to nadal kojarzy się z wyścigami i sportem.

A to dopiero początek

Tworzenie marki to bardzo złożony i czasochłonny proces. Obecna konkurencja na rynku sprawia, że tylko wyróżniająca się marka może zdobyć dobrą pozycję w umyśle odbiorcy. W trakcie tworzenia marki pojawia się wiele elementów, dzięki którym może stać się ona wyjątkowa. Historia marki, jej wartości, misja i wizja, teksty reklamowe czy wcześniej opisane narzędzia, to mały fragment tego, czym jest branding i jakie korzyści potrafi dać Twojej firmie, gdy jest odpowiednio użyty.